Regionshospitalet Gødstrup

Vi bygger patientens hospital i Gødstrup og bliver klar til at rykke ind primo 2020.

I Gødstrup samles de eksisterende sygehuse og funktioner i Herning, Holstebro, Ringkøbing, Lemvig og Tarm til ét samlet hospital, der opføres med en fuldt udbygget akutfunktion.

Du kan læse meget mere på vores hjemmeside 

Fakta om byggeriet

  • Projektperiode: 2007-2020.
  • Projektsum: 3,15 mia. (09 PL)
  • 127.000 nyt byggeri (somatik).