Børneriget

Region Hovedstaden og OLE KIRK’s Fond er gået sammen om at skabe et unikt sted til børn, unge, gravide og deres familier.

BørneRiget er et nyt, innovativt hospitalsbyggeri, der tager højde for den sårbare situation, familierne er i, når et barn eller en ung bliver alvorligt sygt. Den nye bygning skal skabe rammerne for, at vi kan lade eksperterne komme til patienten i stedet for omvendt, og at vi kan integrere behandling, forskning og uddannelse. 

Du kan læse mere om byggeriet på vores hjemmeside rigshospitalet.dk.

Når byggeriet åbner i 2024, vil det rumme

• 151 Senge til børn og unge.
• 33 Senge til voksne.
• 15 Operationsstuer.
• 14 Fødestuer.
• 34 Opvågningspladser.
• 36 Daghospitalspladser til børn og unge.
• 57 Ambulatorierum til børn og unge.
14 pladser til blodprøvetagning.
• 1 Almen og nuklear diagnostisk enhed.
• 1 enhed for træning og rehabilitering

• Byggeriet kommer til at udgøre 60.000 kvm2 fordelt over 7 etager.
• Byggeperiode: 2016-2024.
• Projektsum: 2,1 mia.kr. (18 PL)