Gå til indhold

Det Nye Rigshospital

Region Hovedstaden udvider Rigshospitalet. I 2020 åbnede den nye Nordfløj til behandling og forskning, ligesom der er opført en ny sterilcentral. Nyt parkeringshus og nyt patienthotel er i brug. Desuden bygges BørneRiget - et nyt, innovativt hospitalsbyggeri, der tager højde for den sårbare situation, familierne er i, når et barn eller en ung bliver alvorligt sygt.

Det samlede byggeri tager afsæt i Rigshospitalets målsætning om at understøtte tværfaglig behandling og patientforløb. For BørneRiget er ambitionen at blive verdens bedste hospital for børn, unge og familier.

På Det Nye Rigshospital er der – foruden Nordfløjen - bygget et nyt parkeringshus samt et nyt patienthotel, som begge blev indviet i 2015. Byggeriet har haft et endeligt tilsagn på 1,85 mia. kr. fra Kvalitetsfonden.

Yderligere 6000 etagekvadratmeter blev tilføjet Nordfløjen i fase to. Og på Rigshospitalet i Glostrup opføres nu et Neuro-rehabiliteringshus.

Vi er stolte af at kunne tilbyde mange af vores patienter endnu bedre rammer for behandling på Det Nye Rigshospital.

Du kan læse mere om byggeriet på vores hjemmeside rigshospitalet.dk

Fakta om det nye Rigshospital

  • Byggeplanerne er internationalt prisbelønnet med WAF Future Awards 2012.
  • Byggeperiode: 2014-2020.
  • Projektsum: Første fase af Nordfløjen er en del af Rigshospitalets Kvalitetsfondsprojekt, der også omfatter Parkeringshuset, Patienthotellet og Administrationen. Det samlede kvalitetsfondsprojekts budget er på 1,85 mia. kr.
  • Nordfløjens fase to har tilføjet 6000 etagekvadratmeter til byggeriet. Anden fase er primært finansieret af Region Hovedstaden samt private fonde.

Andre projekter på samme adresse:

Andre projekter på Rigshospitalet:

  • Neurorehabiliteringshuset, Rigshospitalet - Glostrup