Gå til indhold

Kolding Sygehus

Kolding sygehus moderniseres og udbygges til akutsygehus.

Ultimo 2016 blev den nye seksetagers sengebygning, en ny fælles akutmodtagelse, en ny hovedindgang, nyt kapel og nyt mor-og-barn-center, i alt 33.500 kvm, indviet. I tilknytning til Kolding Sygehus åbnede ultimo 2019 et nyt regionalt datacenter til afløsning for centrene i Esbjerg og Odense.

Størstedelen af projektet er taget i brug. Dette gælder den nye Fælles Akutmodtagelse, velkomstområde og hovedindgang, mor/barn center, P-hus med over 400 pladser og en sengebygning med enestuer med eget bad og toilet. I en del af sengebygningen er etableres et dagshospital, ligesom der på opvågningsafsnittet er etableret et kirurgisk korttidsafsnit. Derudover er Operationsgangen, Røntgenafdelingen og Sterilcentralen også blevet udvidet. Visionen for de fysiske rammer på Kolding Sygehus er et hus, hvor patienten sættes i centrum og er æresgæst. Ankomsten er forberedt, opholdet foregår i rammer, der indgyder ro og tryghed, og der bliver sørget for en god helhedsoplevelse og en fysik som understøtter et sammenhængende patientforløb.

Udbygningen af Kolding Sygehus gennemføres samtidig med, at sygehuset er i fuld drift. Hovedelementerne i et moderne og fremtidssikret akutsygehus er etablering af en Fælles Akut Modtagelse med 57 sengepladser og ny sengebygning med 211 sengepladser. Sengepladser etableres hovedsageligt som enestuer.

Du kan læse mere om byggeriet på vores hjemmeside sygehuslillebaelt.dk.

Fakta om byggeriet 

• Projektperiode 2009– 2017
• Projektsum: 992,7 mio. kr. (løbende priser)