Gå til indhold

Nykøbing Falster Sygehus

For at Nykøbing Falster Sygehus kan bringes til at udfylde sin position som akutsygehus, moderniseres og renoveres der yderligere i perioden 2019-2028.

De væsentligste delprojekter er:

  • Etablering af tunnelforbindelser af hensyn til logistik
  • Etablering af nye en-sengestuer i nybyggeri mod øst
  • Nybyggeri af bygning med operationsstuer og CT-scanner til Akutafdelingen
  • Ombygning af eksisterende hovedkompleks, bestående af bygning A og B, primært til ambulatorier
  • Helikopterlandingsplads