Gå til indhold

Nyt Aalborg Universitetshospital

Byggeriet af det nye universitetshospital er Nordjyllands hidtil største byggeri på 170.000 m2.

Byggeriet af det nye universitetshospital er Nordjyllands hidtil største byggeri på 170.000 m2 (inklusiv en Serviceby). I Nyt Aalborg Universitetshospital indgår robusthed og fleksibilitet som væsentlige parametre, hvor fysisk kompakthed medfører korte afstande både vertikalt og horisontalt. Det nye universitetshospital bliver fysisk sammenkoblet med Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Fakultetet opføres med et nybyggeri på 25.000 m2.

Visionen bag Nyt Aalborg Universitetshospital er, at hospitalet leverer patientbehandling af højeste kvalitet, integrerer klinik, forskning, uddannelse, udvikling og innovation, er en attraktiv arbejdsplads, en højtprofileret samarbejdspartner og har økonomien i top.

Logistik på hospitalet er baseret på just in time leveringer, og der vil være en høj grad af automatisering blandt andet i form af AGV (automatic guided vechiles - robotter) og rørpost.

Du kan læse mere om byggeriet på nau.rn.dk.

Fakta om byggeriet  

• Byggeriet omfatter 170.000 m2 (inklusiv en Serviceby)
• Projektsum: 4,1 mia. kr. (2009 p/l). 4,990 mia. kr. pl 2020
• Projektperiode: 2010-2022.

Psykiatri, Nyt Aalborg Universitetshospital

Psykiatrien i Aalborg skal i løbet af en årrække samles. Den bygges i tæt tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital, hvor den psykiatriske skadestue og modtagelse ligger ”dør-om-dør” med den somatiske akutmodtagelse.

Du kan læse mere om byggeriet på nau.rn.dk.

Fakta om byggeriet

• Første etape er på cirka 11.000 kvm.
• Projektsum 276 mio. kr. (PL 18), hvoraf 83 mio. kr. er finansieret af satspuljemidler.
• Projektperiode for første etape primo 2016-2021.
• Første etape omfatter; Retspsykiatrisk sengeafsnit og ambulatorium, Intensiv sengeafsnit, Psykiatrisk Skadestue og modtageafsnit, terapifunktion samt Liaison-afsnit.
• En efterfølgende etape omfatter de resterende sengeafsnit mv, således at størstedelen af Psykiatrien i Aalborg er samlet på matriklen.