Nyt Hospital Hvidovre

Med patienten i centrum bygger vi et effektivt og moderne hospital, sikrer en høj faglig kvalitet i behandling og pleje og skaber en god arbejdsplads for personalet.

Nyt Hospital Hvidovre omfatter både ombygninger i det eksisterende hospital i ambulatorier og sengebygninger og nyt byggeri. Det nye byggeri skal rumme en fælles akutmodtagelse (FAM), en ny børneafdeling, en hjerteafdeling samt et barselafsnit tæt integreret med et neonatalafsnit.

Kvalitetsfondsprojektet på Hvidovre Hospital består af tre dele: ombygning af ambulatorier, ombygning af sengeafsnit og udvidelse af hospitalet med 32.000 kvadratmeter nyt byggeri. Byggeriet skal skabe rammerne om det effektive hospital, den gode arbejdsplads og en høj patientoplevet kvalitet. Dette gøres ved at sætte patienten i centrum og have patientens forløb og oplevelse som det vigtigste.

Du kan læse mere om byggeriet på vores hjemmeside nythospitalhvidovre.dk.

Fakta om byggeriet

• 32.000 kvadratmeter nyt hospital.
• 2009 - 2021.