Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg bliver et unikt sted, der skaber nye, ideelle rammer for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Psykiatrisk Center København. Målet er et imødekommende og menneskeligt hospital – en grøn oase i byen.

Variationen mellem de indre haver og de store, grønne arealer giver fantastiske vilkår for et moderne storbyhospital, hvor helende arkitektur er i højsædet. Nybyggeriet følger Bispebjerg Hospitals oprindelige tanke om arkitektur, der understøtter lindring og helbredelse med det rette fokus på faktorer som lys, udsyn, farver og kunst.

Du kan læse mere om byggeriet på vores hjemmeside bispebjerghospital.dk.

Fakta om byggeriet

• Det største delprojekt i Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er akuthuset, som kommer til at rumme blandt andet akutmodtagelsen, operationsstuer, intensiv afdeling, røntgen og sengestuer.
• I hospitalsområdets nordøstlige hjørne bliver det nye psykiatriske center bygget. Det skal blandt andet indeholde psykiatrisk akutmodtagelse og enestuer til almenpsykiatri.
• Sideløbende med, at akuthuset og det nye psykiatriske center opføres, vil der blive gennemført to renoverings- og ombygningsprojekter af Lersø Komplekset, der skal indeholder psykiatriens specialambulatorier, og af arkitekt Martin Nyrops fredede pavilloner. Med respekt for den oprindelige arkitektur bevares pavillonerne som hospitalets historiske kvarter.
• Med den nye Laboratorie- og Logistikbygning bliver logistik- og lagerfaciliteter samlet. Bygningen kommer også til at indeholde laboratorier og fælles forskningsfaciliteter.
• Projektets første færdige byggeri er det nye parkeringshus placeret i hospitalets nordvestlige hjørne ud mod Tuborgvej. Parkeringshuset har godt 600 parkeringspladser og åbnede i november 2015.