Gå til indhold

Nyt OUH Psykiatri

Som en del af Nyt OUH etableres nye fysiske rammer for de psykiatriske universitetsfunktioner i Region Syddanmark.

Børne- og ungdomspsykiatrien etableres som en del af en fælles børneklynge, hvor også somatikkens børneafdeling etableres. Voksenpsykiatrien etableres som en selvstændig enhed og som et OPP projekt.

Du kan læse mere om byggeriet på vores hjemmeside nytouh.dk.

Fakta om byggeriet 

• Projektperiode: 2008-2023
• Projektsum: 1 mia. kr (nuværende p/l)
• Areal: 34.000 kvm.