Nyt Universitetshospital i Odense - Nyt OUH

Nyt OUH er Region Syddanmarks nye universitetshospital, som skal erstatte det eksisterende Odense Universitetshospital. Hospitalet forbindes fysisk med Syddansk Universitet, hvilket er med til at sikre optimale betingelser for forskningssamarbejder mellem de to institutioner.

Nyt OUH bygges på bar mark umiddelbart syd for Syddansk Universitet. Ved at udnytte landskabets i iboende kvaliteter, skabes et hospital med udsigt og rolige åndehuller, der indbyder til ophold og gåture for patient og pårørende. Samlet set bliver byggeriet på ca. 250.000 m2, svarende til en mindre provinsby.

På Nyt OUH skal indsatsen mod såvel almene som psykiatriske lidelser tænkes sammen. Derfor skal Voksenpsykiatrien også bygges sammen med Nyt OUH længst mod øst.

Se også:

Steno Diabetes Center Odense

SDCO-bygningen etableres som en tilbygning til Nyt OUH og placeres i umiddelbar nærhed af Endokrinologisk Afdeling M på Nyt OUH. Arealet forventes at udgøre ca. 12.000 kvm.