Gå til indhold

Nyt Universitetshospital i Odense - Nyt OUH

Nyt OUH er Region Syddanmarks nye universitetshospital, og efter opnåede byggetilladelser ultimo 2019 er delprojekterne DP03-DP08 dermed gået i gang. Etablering af solcelleanlæg skete i 2019. Nyt OUH rummer tillige Steno Diabetes Center og psykiatri.

Nyt OUH bygges på bar mark umiddelbart syd for Syddansk Universitet. Ved at udnytte landskabets i iboende kvaliteter, skabes et hospital med udsigt og rolige åndehuller, der indbyder til ophold og gåture for patient og pårørende. Samlet set bliver byggeriet på ca. 250.000 m2, svarende til en mindre provinsby.

På Nyt OUH skal indsatsen mod såvel almene som psykiatriske lidelser tænkes sammen. Derfor skal Voksenpsykiatrien også bygges sammen med Nyt OUH længst mod øst.

Se også:

Steno Diabetes Center Odense

SDCO-bygningen etableres som en tilbygning til Nyt OUH og placeres i umiddelbar nærhed af Endokrinologisk Afdeling M på Nyt OUH. Arealet forventes at udgøre ca. 12.000 kvm.