Gå til indhold

Psykiatri, Nyt Aalborg Universitetshospital

Region Nordjylland bygger Ny Psykiatri fysisk beliggende ved Nyt Aalborg Universitetshospital.

Psykiatrien i Aalborg skal i løbet af en årrække samles. Den bygges i tæt tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital, hvor den psykiatriske skadestue og modtagelse ligger ”dør-om-dør” med den somatiske akutmodtagelse.

Du kan læse mere om byggeriet på nau.rn.dk.

Fakta om byggeriet

• Første etape er på cirka 11.000 kvm.
• Projektsum 276 mio. kr. (PL 18), hvoraf 83 mio. kr. er finansieret af satspuljemidler.
• Projektperiode for første etape primo 2016-2021.
• Første etape omfatter; Retspsykiatrisk sengeafsnit og ambulatorium, Intensiv sengeafsnit, Psykiatrisk Skadestue og modtageafsnit, terapifunktion samt Liaison-afsnit.
• En efterfølgende etape omfatter de resterende sengeafsnit mv, således at størstedelen af Psykiatrien i Aalborg er samlet på matriklen.