Regionshospitalet Gødstrup

Vi bygger patientens hospital i Gødstrup og rykker ind ultimo 2020.

I Gødstrup samles de eksisterende sygehuse og funktioner i Herning, Holstebro, Ringkøbing, Lemvig og Tarm til ét samlet hospital, der opføres med en fuldt udbygget akutfunktion.

Du kan læse meget mere på vores hjemmeside dnv.rm.dk.

Fakta om byggeriet

  • Projektperiode: 2007-2020.
  • Projektsum: 3,15 mia. (09 PL)
  • 127.000 kvm nyt byggeri (somatik)
  • 13.000 kvm nyt psykiatrisk hospital

Læs mere: