Gå til indhold

Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Horsens udvides og ombygges for at sikre områdets borgere adgang til et effektivt akuthospital i nutidige rammer.

Regionshospitalet udvides og renoveres med henblik på at sikre de nødvendige rammer for fælles akutmodtagelse, så hospitalet kan udrede og behandle flere patienter. Hospitalet har de senere år haft tilgang af patienter, og optageområdet forventes at stige fra 218.000 i 2017 til 231.700 i 2025.

Renovering af det eksisterende byggeri fra 1965-70 er ligeledes nødvendigt af hensyn til patienter, arbejdsmiljøet og det samlede energiforbrug.
Ombygningen og udvidelsen består af primært tre indbyrdes afhængige byggeprojekter:

- Opførelsen af det nye hospitalsbyggeri Nye Nord.
- Udvidelse og renovering af hospitalets akutafdeling (i to steps).
- Renovering af eksisterende byggeri, herunder højhuset fra 1970.

Du kan læse mere om byggeriet på vores hjemmeside regionshospitalet-horsens.dk.

Fakta om byggeriet

• Udvidelse fra ca. 46.000 m2 til 60.000 m2.
• Projektsum  809 mio. kr. (PL13) 
• Tidsramme: 2007- 2025.

Livsstilscenter Brædstrup og Skanderborg Sundhedshus hører ind under Regionshospitalet Horsens

  • Livsstilcenter Brædstrup modtager patienter til livsstils- og genoptræningsforløb. Centret blev udvidet med 2.000 m2 i 2018, så der nu er plads til 36 patienter.
  • Skanderborg Sundhedshus danner rammen om en række regionale, kommunale og private sundhedstilbud til lokale borgere. Sundhedshuset er aktuelt (2021) under udvidelse.