Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Horsens udvides og ombygges for at sikre områdets borgere adgang til et effektivt akuthospital i nutidige rammer.

Regionshospitalet udvides og renoveres med henblik på at sikre de nødvendige rammer for fælles akutmodtagelse, så hospitalet kan udrede og behandle flere patienter. Hospitalet har de senere år haft tilgang af patienter, og optageområdet forventes at stige fra 218.000 i 2017 til 239.000 i 2023.

Renovering af det eksisterende byggeri fra 1965-70 er ligeledes nødvendigt af hensyn til patienter, arbejdsmiljøet og det samlede energiforbrug.
Ombygningen og udvidelsen består af primært tre indbyrdes afhængige byggeprojekter:

- Opførelsen af det nye hospitalsbyggeri Nye Nord.
- Udvidelse og renovering af hospitalets akutafdeling (i to steps).
- Renovering af eksisterende byggeri, herunder højhuset fra 1970.

Du kan læse mere om byggeriet på vores hjemmeside hospitalsenheden-horsens.dk.

Fakta om byggeriet

• Udvidelse fra ca. 46.000 m2 til 59.000 m2.
• Byggeprojekter for ca. 767 mio. kr. (indeks 130)
• Tidsramme: 2007- 2022.