Gå til indhold

Regionshospitalet Randers

Akutbyggeriet er blevet bygget over to faser. Første etape blev taget i brug i 2014 og anden etape i 2016. Bygningen har kostet i alt ca. 370 mio. kr. Den færdige bygning huser knap 10.000 kvm fordelt på tre plan.

Regionshospitalet i Randers er udvalgt som et af Region Midtjyllands fem akuthospitaler.

Akutbyggeriet med ny akutmodtagelse, sengeafsnit, skadestue, ambulancehal og et døgnbemandet Billeddiagnostisk afsnit blev indviet 25. oktober 2016 af H.K.H. Kronprinsesse Mary.

På Regionshospitalet Randers er man i gang med nogle af de projekter, der ligger i Generalplanen, der skal sikre tidssvarende rammer i både nybyg, ombyg og renovering.
For nuværende er man i gang med at bygge en ny sterilcentral, som skal stå færdig ultimo 2020.

(fakta om byggeriet er ikke så aktuelt her, da der er tale om en Generalplan der pt. er ved at blive revideret, så det er fint hvis det kan udelades for RH Randers).