Slagelse Sygehus

Slagelse Sygehus udbygges de kommende år, så sygehuset kan blive et fuldt udbygget akutsygehus.

For at sikre et bredt behandlingstilbud på Slagelse Sygehus og dermed nærhed til behandling for borgere i området skal Slagelse Sygehus udvides og moderniseres. Gennem tilbygning skabes mulighed for at samle kvindesygdomme, graviditet og fødsler, samt børne- og ungesygdomme. Derudover forbedres forholdene for medicinske patienter. Den nye bygning forventes færdig i 2018.

Du kan læs mere om byggeriet på vores hjemmeside regionsjaelland.dk.

Fakta om byggeriet

  • Byggeriet finansieres af Region Sjælland med en samlet økonomisk ramme på 425 mio. kr.
  • Projektet er pr. 11. december 2014 ændret til et OPP-projekt.

Andet projekt på adressen: