Specialsygehus Sønderborg

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg ombygges til specialsygehus. Sygehuset indrettes til at kunne varetage dagkirurgi, medicinsk funktion med modtagelse af visiterede akutte medicinske patienter, ortopædkirurgisk funktion til behandling af stationære elektive patienter og medicinsk ambulant behandling.

Specialsygehus Sønderborg bliver kendetegnet ved, at der er let adgang for de mange, da der vil være et betydeligt antal ambulante/dagkirurgiske kontakter på specialsygehuset. Sygehusets tværgående stueetage skal fungere som specialsygehusets horisontale torv/foyer med adgang til ambulatorier, hjælpemiddeludlevering, blodprøvetagning, bloddonortapning, reception, restaurant mv. Delprojektet kaldes ”Ambulatorietorvet” og udgør en relativ stor andel af det kommende specialsygehus.

Ombygningen sker i sammenhæng med udbygningen af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus (2010-2021) og lukningen af sygehuset i Haderslev (2014).

Læs mere om byggeriet på vores hjemmeside sygehussonderjylland.dk.

Fakta om byggeriet 

• Projektperiode: 2012-2023
• Projektsum: 261 mio. kr. (09 PL)
• Areal: Sygehuset skal indskrænkes til ca. 31.000 m² fra de oprindelige ca. 100.000 m²