Gå til indhold

Specialsygehus Sønderborg

Ombygningen af Sygehus Sønderjylland, Sønderborg til specialsygehus gennemføres via en række delprojekter. Sammedagskirurgi, restaurant og intensivklinik er afsluttet. Desuden er der foretaget rokader af sygehusets funktioner for at give plads til indflytning af lokalpsykiatri samt Gigthospitalet.
Flytning af Cytostatika-laboratorie gennemføres i 2019-2020.
Sygehuset indrettes til at kunne varetage dagkirurgi, medicinsk funktion med modtagelse af visiterede akutte medicinske patienter, ortopædkirurgisk funktion til behandling af stationære elektive patienter og medicinsk ambulant behandling.

Specialsygehus Sønderborg bliver kendetegnet ved, at der er let adgang for de mange, da der vil være et betydeligt antal ambulante/dagkirurgiske kontakter på specialsygehuset. Ombygningen af Sygehus Sønderjylland, Sønderborg til specialsygehus, gennemføres via en række delprojekter. Delprojekter vedr. sammedagskirurgi, restaurant og intensivklinik er afsluttet. Desuden er der foretaget rokader af sygehusets funktioner for at give plads til indflytning af lokalpsykiatri samt Gigthospitalet.

Delprojektet for ombygning af sygehusets tværgående stueetage er afsluttet primo 2021. Under navnet ”Ambulatorietorvet” fungerer stueetagen som specialsygehusets horisontale torv/foyer med adgang til ambulatorier, hjælpemiddeludlevering, blodprøvetagning, bloddonortapning, reception, restaurant mv. Ambulatorietorvet udgør en central del af specialsygehuset.

For nuværende pågår udførelse af afsnit 43 til blodsygdomme, samt projektering af Funktioner i Underetagen omfattende medicinsk funktion med modtagelse af visiterede akutte medicinske patienter, cytostatikalaboratorium samt senge- og hjælpemiddelcentral og forbedrede logistikfunktioner. Underetagen forventes færdig i 3. kvartal 2022.

Foruden nævnte funktioner specialiserer sygehuset sig i håndtering af dagkirurgi, ortopædkirurgisk funktion til behandling af stationære elektive patienter og medicinsk ambulant behandling.

Ombygningen i Sønderborg sker i sammenhæng med udbygningen af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus (2010-2021) og lukningen af sygehuset i Haderslev (2014).

Læs mere om byggeriet på vores hjemmeside sygehussonderjylland.dk.

Fakta om byggeriet 

• Projektperiode: 2012-2023
• Projektsum: 261 mio. kr. (09 PL)
• Areal: Sygehuset skal indskrænkes til ca. 31.000 m² fra de oprindelige ca. 100.000 m²