Gå til indhold

Steno Diabetes Center Copenhagen

Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden besluttede i efteråret 2015 at samarbejde om et markant løft af diabetesindsatsen i regionen. Bygningen af et nyt diabeteshospital ved siden af Herlev Hospital er en del af denne aftale.

Nyt Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) blev påbegyndt i 2019 og bygges i to etager med parkeringskælder. Hospitalets samlede bruttoareal udgør 24.315 m2.

Stueetagen indrettes med diabetesklinik med konsultationsrum til behandling og lokaler til forskningsprojekter. Derudover vil der være faciliteter til øjenklinik, fodklinik, tandlægeklinik og undersøgelsesrum til hjertescanning, blodprøvetagning og fysiologiske undersøgelser.

Alle konsultationsrum placeres langs ydermuren. Dermed frigives plads til et stort fællesområde i midten af huset, som indrettes med cafe, forskellige opholdsnicher og fællesområde for børn og deres forældre.

I fællesområdet finder man også fire torve med hvert sit tema: motion, kost, viden og information og ved disse torve er der adgang til fire gårdhaver med samme tema.

Ideen bag indretningen har været at omdanne ventetid til mere aktiv tid, hvor man kan gå rundt og blive inspireret, men også at skabe et indbydende fællesområde.

Behandlingen af personer med diabetes er udelukkende ambulant, og overnatning vil kun forekomme i forbindelse med forskningsforsøg. Ca. 11.000 personer med diabetes bliver tilknyttet SDCC, hvoraf ca. 1000 vil være børn med type 1-diabetes.

SDCC forbliver et selvstændigt hospital i regionen, men kobles fysisk sammen med Herlev Hospital via en gangbro fra 1. etage til akut-huset.

Ibrugtagning forventes at ske 10. november 2021.

Læs mere om ibrugtagning og forberedelse til flytning: www.sdcc.dk/flytning-2021