Gå til indhold

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Primo 2020 er den nye sengebygning og heliport færdiggjort og ibrugtaget. Dermed er samtlige patientflytninger gennemført som planlagt. Fase 3 med udvidelse og tilpasning af dagkirurgiske faciliteter samt renovering af tidligere sengebygning igangsættes i 2020. Efter renovering vil den tidligere sengebygning rumme ambulante tilbud samt undervisning og forskning.

Byggeriet består af tre etaper:

  1. Etablering af dialyse og laboratorium, intensiv, nuklearmedicinsk enhed og fælles akutmodtagelse
  2. Ny sengebygning
  3. Renovering og tilpasning af eksisterende bygninger (00, 02, 11, 12 og 13)

De tre hovedidéer i Generalplanen for sygehuset er:

  1. Fra specialernes til patienternes sygehus
  2. Fælles akutmodtagelse er omdrejningspunktet
  3. Standardisering for at få høj grad af fleksibilitet

Følg byggeriet på Facebook: Nyt Sydvestjysk Sygehus Esbjerg