Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa om- og udbygges til akutsygehus for områdets borgere. Gennem udbygningen skabes optimale fysiske rammer for de funktioner, som sygehuset fremover skal varetage.

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa udvides og ombygges med henblik på at sikre de nødvendige rammer for fælles akutmodtagelse, så hospitalet kan udrede og behandle flere patienter. Sygehus Sønderjyllands vision ”Kvalitet døgnet rundt” er grundstenen for akutsygehuset. Ombygningen og udvidelsen består af to byggeprojekter:

Fase 1: Nybygning af fælles akutmodtagelse (FAM), familiehuset, sterilcentral, modtagekøkken og varemodtagelse (2010-2014).
Fase 2: Ny sengebygning med ensengsstuer, ambulatorier, laboratorium, varelager, parkeringsarealer og heliport (2014-2021).

Udbygningen og ibrugtagningen sker i sammenhæng med udviklingen af sygehuset i Sønderborg til specialsygehus (2013-2022) og lukningen af sygehuset i Haderslev (2014).

Du kan læse mere om byggeriet på vores hjemmeside sygehussonderjylland.dk.

Fakta om byggeriet

  • Projektperiode: 2010-2021
  • Projektsum: 1,409,8 mia. (18 PL)
  • Areal: Udvidelse fra ca. 32.200 m² til 74.800 m²

Projekt på samme adresse: