Gå til indhold

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa om- og udbygges til akutsygehus for områdets borgere. Gennem udbygningen skabes optimale fysiske rammer for de funktioner, som sygehuset fremover skal varetage.

Byggeriet er en udbygning og renovering af akutsygehuset. Indflytning og ibrugtagning af den nye sengebygning pågår i foråret 2020. Renovering og ombygning af eksisterende bygningsfysik vil ske i 2020 til medio 2021.

Den nybyggede psykiatriske afdeling i Aabenraa åbnede i 2015 og de 20.000 kvm rummer bl.a. 111 døgnpladser og ambulante funktioner for børn, unge og ældre.

Du kan læse mere om byggeriet på vores hjemmeside sygehussonderjylland.dk.

Fakta om byggeriet

  • Projektperiode: 2010-2021
  • Projektsum: 1,409,8 mia. (18 PL)
  • Areal: Udvidelse fra ca. 32.200 m² til 74.800 m²

Projekt på samme adresse: