Gå til indhold

Hvorfor bygger vi?

Vi bygger for livet!

Vi bygger for dem, der skal føde, for dem der skal have nyt knæ eller hjerte - for alle, der har brug for sundhedsvæsenets dygtigste specialister. Vi bygger, ombygger og gentænker vores hospitaler, så alle i Danmark får adgang til den bedste og mest effektive behandling.
Vi bygger for alle.

Hospitalerne er hjørnestenen i vores sundhedsvæsen. Hver dag leverer vi det nødvendige beredskab, den nyeste viden og den afgørende omsorg. Hver dag tager vi hånd om alt fra de mest komplicerede kræfttilfælde til det uheldige hop på trampolinen.
Vi bygger for mennesker. 

Vi er i gang med at skabe rammerne for et omfattende fagligt løft på alle hospitaler i Danmark, og vi samarbejder tæt med patienter, pårørende, personale og eksperter. Vi bygger for fællesskabet. Danmarks nye hospitaler åbner i perioden frem mod 2025. Vi bygger på den nyeste viden om, hvad der skaber mest livskvalitet og sundhed. På dit nye hospital samler vi specialister for at få de stærkeste faglige miljøer, vi tilbyder enestuer og plads til effektiv akutbehandling, og vi gentænker rammerne for psykiatrien.
Vi bygger for livet.

 

vi bygger for livet

Fremtidens arbejdspladser har indbygget videndeling

Fremtidens hospitaler er med til at sikre de bedste arbejdsforhold for personalet. Hospitalerne samler den faglige ekspertise og sikrer, at det er nemt at dele viden på tværs af faggrupper og specialer. De store universitetshospitaler bliver bygget tæt på eller i direkte sammenhæng med universiteterne, og det giver et godt studiemiljø for universiteterne og gode rekrutteringsmuligheder for hospitalerne. Derfor udbygges antallet af Universitetshospitaler også. Førhen har der været et Universitetshospital i alle regioner på nær Region Sjælland, men det bliver der lavet om på med det nye Sjællands Universitetshospital Køge. Snart kan Danmark glæde sig over, at alle regioner huser ét eller flere Universitetshospitaler.

vi bygger

Universitetshospitaler i alle regioner

 

vi bygger

Den smarteste vej til behandling

vi bygger for livet

Sammenhængende patientforløb - før, under og efter hospitalet

Den gennemsnitlige liggetid pr. indlæggelse er i dag 3,3 dage. Samtidig er antallet af ambulante besøg steget med 37% siden 2009. Når patienterne er kortere tid på hospitalet, er det vigtigt, at deres rejse igennem hospitalet bliver så effektiv og behagelig som muligt. Denne rejse kan starte i ambulancen, hvor behandlingen går i gang, og direkte kontakt med hospitalet sikrer, at overgangen til hospitalet foregår så let som muligt. På selve hospitalet er design, kunst og farvevalg med til at vise patienten vej. Og lægerne kommer til patienten på enestuen, i stedet for at patienten bliver kørt rundt på hospitalet. Alt sammen er med til at skabe sammenhæng og nærhed for patienten på rejsen igennem hospitalet. 

vi bygger for livet

Mere ambulant behandling

I takt med at behandlinger bliver bedre, og indgreb kan gøres mindre komplicerede, er det muligt at indrette hospitaler på andre måder end tidligere. Antallet af ambulante behandlinger er steget støt de seneste år, og det forventes at fortsætte. Førhen blev patienter indlagt, hvis de skulle have foretaget en hofteoperation, men med ny behandlingsform tager langt de fleste hjem i trygge rammer samme dag. Derfor falder antallet af sengepladser også i fremtiden. 

I 2017 var der flere end 13,7 millioner ambulante besøg. Vi forventer en stigning i antallet af ambulante besøg på 50 procent fra 2007 til 2020.

Vi bygger

til 13,7 millioner årlige ambulante besøg

Vi bygger

8.898 enestuer

vi bygger for livet

Enestuer bliver udstyret med ekstra seng til pårørende

Patientsikkerhed, diskretion og plads til pårørende er nøgleordene bag, at alle nye hospitaler tilbyder enestuer. I alt bygger vi 8.898 enestuer over hele landet. Det gode ved enestuer er, at det mindsker risikoen for infektioner. Samtidig gør enestuer det muligt at patienter og sundhedspersonale kan have en dialog om udredning og behandling uden at andre lytter med. Flere af de nye enestuer indrettes på en måde, så pårørende også kan overnatte der. Alt i alt vil enestuerne forhåbentlig bidrage til, at patienterne helbredes hurtigere end hidtil.

vi bygger for livet

Akutlægehelikopteren havde 3989 flyvninger i 2018

Med en fælles akutmodtagelse, som er en central del i de nye hospitaler, sikrer vi, at specialisterne kommer til dig, hvis uheldet er ude. Tidligere fik man diagnose af en generalist og blev derefter sendt til behandling på afdelingerne, men i fremtiden er det specialisten, der kommer til patienten. Det betyder, at hvis en patient kommer ind til akutmodtagelsen med hjerteproblemer, er det en hjertespecialist, der stiller diagnosen og sætter behandlingen i gang med det samme. På flere af de nye hospitaler placeres akutmodtagelsen strategisk, så der ofte kun skal åbnes én dør, før specialisterne står klar.

vi bygger

12 helikopterlandingspladser

vi bygger

5 nye universitetshospitaler

Vi bygger for livet

Vi bygger og ombygger 43 steder fordelt på 5 regioner

På de nye hospitaler tænker man forskning og behandling sammen. I Odense bliver det nye Universitetshospital nabo og samarbejdspartner med Syddansk Universitet. Her vil studerende allerede under uddannelsen få et indblik i arbejdsgangene på det, der kan blive deres arbejdsplads i fremtiden. I det hele taget vil samarbejde mellem universiteter og hospitaler være til gavn for fremtidens sundhedsvæsen. Derfor udbygges antallet af Universitetshospitaler også. Førhen har der været et Universitetshospital i alle regioner på nær Region Sjælland, men med Projekt Universitetshospital Køge bliver også de repræsenteret i selskabet. Dermed kan Danmark glæde sig over, at alle regioner huser ét eller flere Universitetshospitaler.

vi bygger for livet

Løft til psykiatrien - 25.000 indlagte årligt

Når man taler om nye hospitaler, taler man også om psykiatri. I alt bygger og ombygger regionerne 12 psykiatrihospitaler i en investering på mere end 6 mia. kroner. Der er her fokus på, at livet på et psykiatrisk hospital føles trygt og sikkert. Derfor har man fokus på at rammerne minder mere om et hjem end et hospital. Samtidig er der fokus på motion og døgnrytmelys. Alt sammen for at forbedre helbredelsen af patienterne. 

vi bygger og ombygger

12 psykiatrihospitaler

vi bygger

Over 2 millioner kvadratmeter

vi bygger for livet

Effektivitet og logistik

Det svarer til over 310 fodboldbaner. Men store arealer kræver også en høj grad af effektivitet og logistik. Derfor står ny teknologi og bedre arbejdsgange for vores medarbejdere højt på dagsordenen i udviklingen af nye hospitaler. I Aarhus sender man blodprøver med rørpost, så de hurtigt kommer fra A til B, i Nordsjælland har man bygget, så der er kortere afstand fra yderpunkt til yderpunkt, hvilket er til stor gavn for personalet, og i Herlev og Gødstrup bygger man en automatisk varemodtagelse, der skal servicere afdelingerne på hospitalerne 24 timer i døgnet. Yderligere bliver der eksperimenteret med GPS´er på sundhedspersonale og behandlingsudstyr, så man hurtigt kan finde sin kollega eller sit arbejdsredskab.