Gå til indhold

Mød Egon og Trine

"Sammen skaber vi bedre forskning og behandling"

Egon og Trine bringer forskning tæt på patienterne på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Forskningschef Egon Toft fra Aalborg Universitetshospital og sekretariatschef Trine Bovbjerg fra Aalborg Universitet arbejder sammen om at få forskning og uddannelse til at smelte sammen på Nyt Aalborg
Universitetshospital til gavn for patienterne.

 

Trine fortæller: 

- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet AAU SUND kommer til at ligge i Hospitalsbyen. Det betyder
meget, at forskere og studerende nu kommer tættere på læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og andre
fagligheder. Og selvfølgelig patienter og pårørende.

- Min rolle er at være brobygger, så det bliver naturligt at arbejde sammen på tværs. I den nye bygning er vi kun ti skridt fra hinanden. I auditoriet kan forskere, studerende og behandlere samles og finde løsninger sammen. De kan mødes tilfældigt i kantinen og drøfte dagens udfordringer over madpakken. Det vil være i krydsfeltet mellem forskellige fagligheder og midt i virkelighedens udfordringer, at de svære spørgsmål trænger sig på, og de gode svar findes. 

Min drøm for Nyt Aalborg Universitetshospital...

...er, at det bliver naturligt, at forskere og studerende rækker ud til læger, sygeplejersker, ergoterapeuter og andre fagligheder, så samarbejdet på tværs kan gro. Jeg glæder mig til at se, hvordan læger og ingeniører vil komme til at drage nytte af hinandens ekspertiser, og hvordan de mange forskellige specialister sammen finder frem til morgendagens bedste behandling.

 

Egon fortæller:

- På det nye hospital kan vi udvikle kunstig intelligens og retningslinjer for behandling på tværs af kommuner, praktiserende læger og universitetshospitalet. Det sker i et samarbejde om data på tværs af sektorer i samspil mellem læger og ingeniører. Sammen kan vi også udvikle nye e-health løsninger, der gør patienterne selvhjulpne, som et led i at overføre funktioner fra universitetshospitalet til andre sektorer.

Min drøm for Nyt Aalborg Universitetshospital...

...er at hver patient føler sig tryg og får den bedste behandling skræddersyet til deres behov, fordi vi kan lave den perfekte analyse af data, gerne med brug af kunstig intelligens eller teleløsninger. Her skal patienten være i førersædet i forhold til om vi må bruge data. Det kan frigøre ressourcer og vil virkelig rykke for sundheden. 

 

Fem facts om Nyt Aalborg Universitetshospital og forskning:

  1. Nærmeste nabo bliver AAU SUND på 22.500 m2.
  2. Der er forbindelse til hospitalet via fælles område kaldet Koblingszonen.
  3. Byggerierne er designet til at samle akademisk praksis og klinisk forskning.
  4. Forskning bliver en integreret del af hospitalets drift.
  5. Målet med forskningen er ny viden, der fremmer forebyggelse og behandling.