Gå til indhold

Mød Karen

”Vi samler specialerne for hurtigere og effektiv diagnostik”

Karen binder fagspecialer sammen på Klinisk Biokemisk Afdeling på Universitetshospitalet i Køge. 

Cheflæge på Klinisk Biokemisk Afdeling Karen Søeby bliver sammen med sin ledelsesmakker ansvarlig ledelse for den fælles prøvemodtagelse, når den nye laboratoriebygning på Universitetshospitalet i Køge står klar. Her kommer fire forskellige laboratoriespecialer i fremtiden til at bo og dele faciliteter. 

 

- Vi får en flot bygning med moderne faciliteter, og hvor vi hurtigt og effektivt kan analysere blodprøver og andre kropsvæsker og lave undersøgelse på væv. I dag har vi en rørpost-løsning til transport af blodprøver. I det nye byggeri får vi et nyt rørpostsystem, hvor vi også kan sende biopsier – altså vævsprøver - og hvor der er adgang til at sende fra alle afdelinger.

- Fagfællesskabet styrkes, når vi samler fire forskellige specialer - klinisk mikrobiologi, immunologi, patologi og biokemi - under samme tag. Flere processer kan optimeres i takt med, at vi får større indsigt i hinandens afdelinger og arbejdsgange. Det bliver også lettere at overføre ny teknologi fra et speciale til et andet, når vi deler faciliteter og i højere grad kan sparre direkte med hinanden.

 

- Et tværfagligt samarbejde gavner både vores kollegaer på de kliniske afdelinger og patienterne. I den nye laboratoriebygning får vi fælles områder, hvor vi kan håndtere opgaver, der går på tværs af afsnittets fire laboratoriespecialer. På den måde kan vi foretage en udvidet diagnostik, anvende teknologier på tværs og give hurtigere svar på prøver. Det kan i sidste ende betyde, at personalet på de kliniske afdelinger kan sætte patienterne hurtigere i behandling.

Min drøm for Klinisk Biokemisk Afdeling...

er, at vi bliver endnu bedre til at tænke i et samlet patientforløb og være i dialog med de kliniske læger om, hvordan vi allerbedst understøtter deres praksis.

 

5 facts om Klinisk Biokemisk Afdeling på Universitetshospital Køge:

  1. I alt samles fire specialer i samme hus - klinisk mikrobiologi, immunologi, patologi og biokemi.
  2. Byggeriet rummer scannerafsnit samt analyselaboratorier indenfor alle specialer.
  3. Samlingen af laboratoriespecialerne i det nye laboratoriehus giver nye muligheder for synergi mellem specialerne.
  4. Et virus-analyseberedskab etableres i de nye faciliteter Danmark.
  5. Transport af blodprøver via rørpost til laboratoriehuset og et automatisk analysebånd sikrer et effektivt analyseflow.