Gå til indhold

Mød Kirsten

”Vi får bedre plads til den vigtige dialog med patienterne”

Kirsten behandler og giver patienterne tryghed på Hjertemedicinsk Afsnit på Regionshospitalet Horsens.

På Regionshospitalet i Horsens flytter Hjertemedicinsk Afsnit ind i helt nyrenoverede omgivelser på 5. etage i hospitalets højhus. Ombygningen gavner både patienter og personale, når man får mere plads og gammelt udstyr opdateres, fortæller afdelingssygeplejerske Kirsten Lysdahl.

 

- De nyrenoverede rammer er med til at sikre et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi får mere plads omkring os og omkring patienten. I de nye rammer går vi fra at have to storrumskontorer til at få fire mindre kontorer. Det betyder, at vi kan samarbejde mere kvalificeret på tværs og i mindre enheder. Det giver ro og nærhed i relation til patienten, og det øger medarbejdertrivslen på afsnittet.

I dag bruger vi meget tid på at flytte rundt på patienterne, fordi vi kun har få enkelsengsstuer. Vi skal hele tiden vurdere, hvad patientens tilstand kræver af ro for at få det bedre. I det nye byggeri kommer alle patienter fremover til at ligge på ene- eller tosengsstue med egne badefaciliteter. De får mere privatliv under deres indlæggelse, og det giver bl.a. nogle bedre rammer for samtaler med dem og deres pårørende omkring behandlingen.

 

 

Det er vigtigt, at patienten uanset vægt føler sig velkommen. Som noget nyt får vi en sengestue indrettet til den svært overvægtige patient. Her er en større seng, større stole og en loftlift, der kan bære flere kilo. Indretningen og det nye udstyr er med til at sikre en ensartet og tryg pleje og behandling af mennesker med svær overvægt, ligesom det sikrer et forsvarligt arbejdsmiljø, der forebygger arbejdsskader.

Min drøm for Hjertemedicinsk Afsnit på Horsens Regionshospital…

er, at patienterne føler sig trygge, når de er indlagt. Jeg drømmer om, at der er plads til deres pårørende i nogle mere indbydende rammer med mindre støj.

 

 

5 facts om Regionshospitalet Horsens og Hjertemedicinsk Afsnit

  1. Regionshospitalet i Horsens udvides fra 46.000 til 60.000 m2.
  2. Hospitalets højhus er fra 1970. Etagerne renoveres en efter en, mens huset er i drift.
  3. Hjertemedicinsk Afsnit flytter fra niveau 1 op til niveau 5 i helt nyrenoverede omgivelser.
  4. Alle firesengsstuer erstattes af enestuer og tomandsstuer med eget bad og toilet.
  5. På Hjertemedicinsk Afsnit erstattes storrumskontorer af mindre kontorer.