Gå til indhold

Mød Mimoza

”Nye rammer sikrer et godt og trygt forløb for hele familien”

Mimoza gør en forskel for patienterne på Børne- og Ungeafdelingen på Hvidovre Hospital.

Overlæge Mimoza Frangu ser frem til, at en samlet Børne- og Ungeafdeling står klar på Hvidovre Hospital. Her kommer sengeafsnit og ambulatorium til at ligge dør om dør.

 

 

- På det nye hospital kommer sengeafsnittet til at ligge meget tæt på ambulatoriet. Der bliver altså en mere flydende overgang mellem indlagte og ambulante patienter. Det giver bedre forudsætninger for faglig sparring for personalet, og det øger samarbejdet på tværs af specialer – og det er afgørende for gode patientforløb.

- Alle børn og unge får enestuer, hvor de kan have fortrolige samtaler med lægen og få besøg af familie og venner uden at forstyrre. Stuerne er hjemligt indrettet med sofaarrangement, så man kan have familietid og privatliv, selvom man er indlagt.

 

 

- På de særlige familiestuer kan mor og barn blive indlagt sammen - også i de tilfælde, hvor mor har behov for behandling efter fødslen. Fødselslæger og børnelæger kan sammen gå stuegang og sikre et trygt og godt forløb for hele familien uden, at de skal skilles ad eller flyttes rundt.

Min drøm for Børne- og Ungeafdelingen…

er, at alle patienter oplever at blive taget godt imod i trygge rammer med god plads. Vi favner en bred patientgruppe – nyfødte babyer, børn og unge – så der skal være plads til både ro, leg og privatliv.

5 facts om Hvidovre Hospital og Børne- og Ungeafdelingen:

  1. Hvidovre Hospital udvides med 43.000 kvadratmeter.
  2. Der etableres 240 nye enestuer med eget bad og toilet.
  3. Alle firesengsstuer ombygges til enten to- eller ensengsstuer.
  4. Der opføres 16 nye gårdhaver.
  5. Der kommer 23 nye neonatalstuer, der har plads og udstyr til at behandle både mor og barn efter en fødsel.