Gå til indhold

Mød Nana

”Nye multirum giver patienterne mere medbestemmelse i egen behandling”

Nana arbejder for at give patienterne lige muligheder for behandling, aktivitet og træning på Ny Psykiatri Bispebjerg.

Ledende Terapeut for ergo- og fysioterapeuter på Psykiatrisk Center København Nana Stengade Troelsgaard brænder for at skabe de bedste rammer for fremtidens psykiatri på Ny Psykiatri Bispebjerg, hvor man fra begyndelsen har inddraget patienter, pårørende og medarbejdere i udviklingsprocessen. 

 

- Vores patienter er borgere, der oplever mange lukkede døre. Fælles for dem alle og for os terapeuter har derfor været et ønske om bedre plads og mulighed for mere aktivitet, under indlæggelsen. Det skal være muligt at kunne trække sig og at være aktiv både alene og i fællesskab. I det nye psykiatribyggeri får alle afsnit et stort og lettilgængeligt multirum. Multirummene er åbne og inviterende med masser af lysindfald fra de store vinduer og har udsigt til grønne områder.

- Jeg er stolt over, at de nye rammer giver bedre vilkår for alle. Vi kan tilbyde mange forskellige aktiviteter, fordi rumindretningen både indbyder til fysisk træning, fordybelse, kreativitet og ro. Vi kan nemt bevare overblikket og forebygge konflikter. Tidligere var mange af aktivitetsrummene placeret udenfor afsnittene. Det var forbundet med utrolig meget logistik og planlægning. I de nye multirum vil der fortsat være planlagte behandlingsaktiviteter med ergoterapeuter og fysioterapeuter, men det vil også være muligt for patienterne at benytte rummene om aftenen og i weekenderne, da tanken er, at dørene altid er åbne.

 

 

- Patienterne fortæller, at multirumme giver en oplevelse af mere ligeværd, frihed og medbestemmelse. De kan være med til at træffe nogle valg omkring deres egen behandling, og vi kan i langt højere grad understøtte deres ønsker til aktivitet og sikre et bedre hverdagsliv på afsnittene.

Min drøm for multirummene…

er at alle patienter får ubegrænset mulighed for at søge aktiviteter som led i deres behandling. Det er mit hjertebarn, at uanset hvilken afdeling du ligger på, skal du have mulighed for aktivitet. Det sikrer mere lighed i sundhed, når alle patienter tilbydes de samme rammer.

 

Nana Stengade Troelsgaard

 

5 facts om Ny Psykiatri Bispebjerg:

  1. Psykiatrisk Center København er det største psykiatriske center i Region Hovedstaden.
  2. Med det nye byggeri samler man alle sengeafsnit på samme adresse – i dag er afsnittene spredt på fire forskellige matrikler.
  3. Der etableres 200 enestuer med eget toilet og bad.
  4. Alle sengeafsnit får niveaufri adgang til grønne gårdhaver.
  5. Hvert afsnit har direkte adgang til eget haverum, multirum og sanserum.