Gå til indhold

Vi bygger for livet

Danmarks nye hospitaler åbner i perioden frem mod 2025. På dit nye hospital samler vi specialister for at få de stærkeste faglige miljøer, vi tilbyder enestuer og plads til
effektiv akutbehandling, og vi gentænker rammerne for psykiatrien. 

17.000 danskere tog til Åbent Hospital 2022

Åbent Hospital 2022 løb af stablen søndag den 4. september, hvor 17 hospitaler på plus en helikopterbase deltog. 17.000 danskere tog imod regionernes invitation til at opleve de nye store hospitaler, der bygges og ombygges for at skabe en bedre behandling for patienterne. 

vi bygger for livet

Ny teknologi gør livet lettere for patienterne

Teknologien på de nye hospitaler er med til at lette hverdagen, både for patienterne og for personalet.

Selvkørende robotter fragter beskidt sengetøj til vaskeriet og leverer medicin på afdelingerne, en ny partikelkanon sikrer kræftpatienter den nødvendige behandling, og videokonsultationer følger op på hospitalsbehandlingen, efter patienten er kommet hjem.

Hospitalerne er konstant på udkig efter nye teknologiske løsninger, der sikrer den bedste behandling.

vi bygger

Effektive løsninger

Vi bygger for livet

Vi bygger og ombygger 43 steder fordelt på 5 regioner

På de nye hospitaler tænker man forskning og behandling sammen. I Odense bliver det nye Universitetshospital nabo og samarbejdspartner med Syddansk Universitet. Her vil studerende allerede under uddannelsen få et indblik i arbejdsgangene på det, der kan blive deres arbejdsplads i fremtiden. I det hele taget vil samarbejde mellem universiteter og hospitaler være til gavn for fremtidens sundhedsvæsen. Derfor udbygges antallet af Universitetshospitaler også. Førhen har der været et Universitetshospital i alle regioner på nær Region Sjælland, men med Projekt Universitetshospital Køge bliver også de repræsenteret i selskabet. Dermed kan Danmark glæde sig over, at alle regioner huser ét eller flere Universitetshospitaler.

vi bygger

5 nye universitetshospitaler

vi bygger og ombygger

12 psykiatrihospitaler

vi bygger for livet

Løft til psykiatrien - 25.000 indlagte årligt

Når man taler om nye hospitaler, taler man også om psykiatri. I alt bygger og ombygger regionerne 12 psykiatrihospitaler i en investering på mere end 6 mia. kroner. Der er her fokus på, at livet på et psykiatrisk hospital føles trygt og sikkert. Derfor har man fokus på at rammerne minder mere om et hjem end et hospital. Samtidig er der fokus på motion og døgnrytmelys. Alt sammen for at forbedre helbredelsen af patienterne. 

vi bygger

Med styr på budgetterne

Det er sin sag, at styre store byggeprojekter, og der kan hurtigt opstå uforudsete udgifter. Regionerne har fokus på at byggeriernes økonomi ikke skrider, og at regionerne overholder anlægsloftet – regeringens ramme for, hvor mange penge, man må bygge for. Hvis økonomien i et hospitalsbyggeri er udfordret, kan regionen enten tilpasse byggeriets omfang eller bruge af den reserve, man satte til side, da byggerierne gik i gang. På den måde sikrer vi, at vi overholder budgetterne.

vi bygger

43 hospitaler frem mod 2025

Vi bygger

8.898 enestuer

vi bygger for livet

Enestuer bliver udstyret med ekstra seng til pårørende

Patientsikkerhed, diskretion og plads til pårørende er nøgleordene bag, at alle nye hospitaler tilbyder enestuer. I alt bygger vi 8.898 enestuer over hele landet. Det gode ved enestuer er, at det mindsker risikoen for infektioner. Samtidig gør enestuer det muligt at patienter og sundhedspersonale kan have en dialog om udredning og behandling uden at andre lytter med. Flere af de nye enestuer indrettes på en måde, så pårørende også kan overnatte der. Alt i alt vil enestuerne forhåbentlig bidrage til, at patienterne helbredes hurtigere end hidtil.